Pakalpojumi

Apbedīšanas aģentūra "ATVADAS" ar vairāk, nekā 25.gadu pieredzi profesionāli sniedz pilnu apbedīsanas pakalpojumu klāstu.

Diennakts palīdziba
2069 2069

Apbedīšana

Latvijā dzīvo dažādu tautību un konfesiju cilvēki, kas atvadoties no saviem mīļajiem uz mūžu, pārsvarā izvēlas tradicionālu bēru ceremoniju ar mirušā guldīšanu zemes klēpī - apglabāšanu kapos.

Ņemot vērā apbedīšanas pabalsta apmēru, iespējamas pat ļoti zemas izmaksas bērēm, kaut gan apbedīšanas aģentūra ATVADAS var noorganizēt jebkuras sarežģītības bēres, atkarībā no pasūtītāja vēlmēm.

Pasūtīt tūlīt Lasīt vairāk

Kremācija

Kremācija kā apbedīšanas veids mūsdienās kļūst arvien pieprasītāks, ja ir pieņemts lēmums mirušo nodot kremācijai, arī šajā gadījumā Apbedīšanas Aģentūra "ATVADAS" organizēs atbilstošu un cieņpilnu izvadīšanu. Kremācijas gadījumā tāpat izvēlas sēru zāli, muzikālo pavadījumu un sēru ziedus, rīko bēru mielastu.

Kremāciju var organizēt pat piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmērā, kā arī organizēt jebkuras sarežģītības atvadu ceremoniju pēc pasūtītāja ieskatiem.

Lasīt vairāk

Pabalsts bērēm vai kremācijai

Aģentūra “ATVADAS” noformē visus nepieciešamos dokumentus, un, pie bēru pakalpojumu apmaksas ņem vērā bēru pabalsta lielumu un noteiktajā kārtībā saņem to no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras. Ja nelaiķis nav bijis apdrošināts, bet bijis deklarēts Rīgā, Aģentūra “ATVADAS” palīdz saņemt sociālo pabalstu 430.00 EURO apmērā no Rīgas Sociālā dienesta. Pabalsts laulātajam pensionāram bēru gadījumā pienākas laulātā pensijas divkāršā apmērā. Pabalsts no Krievijas vēstniecības karaklausībā un karaklausības pensijā esošajiem iedzīvotājiem pienākas saskanā ar Krievijas vēstniecības pabalstu tarifiem bēru gadījumā.

Kapu labiekārtošana

Apbedīšanas aģentūra "Atvadas" piedāvā visa veida kapu labiekārtošanu un kopšanu.

Kapavietas uzkopšanu pēc 40 dienām, kapavietas regulāro kopšanu tuvienieku prombūtnes gadījumā, kapu rekonstrukciju un labiekārtošanu, kā arī jaunu kapavietu labiekārtošanu un aprīkošanu ar pieminekļiem, kapu plāknēm un citiem nepieciešamajiem kapu aksesuāriem.

Apbedītas personas meklēšana

Mēs piedāvājam arī apbedītu personu kapavietas uzmeklēšanu, apsekošanu, stāvokļa novērtēšanu un kopšanu

Darbs ar dokumentiem

Miršanas apliecības tulkošana uz un no dažādām valodām, notariāla dokumentu apstiprināšana un citi, ar dokumentiem saistīti pakalpojumi

Saistītie papildus pakalpojumi

Bēru plānošana, Bēru saistības, Dzīvības apdrošināšana, Finansu pakalpojumi apbedīšanai, kremācijai vai repatriācijai,

Repatriācija

Kas ir repatriācija? Miruša cilvēka ķermeņa nogādāšana no ārzemēm uz Latviju vai no Latvijas uz ārzemēm - nelaiķa starptautiskā pārvešana. Uzņēmums "Atvadas" mirušo starptautiskajā pārvešanā ir ieguvis ļoti lielu pieredzi, pārvadājot pa visu Eiropu, īpaši no vai uz NVS valstīm un Krieviju.

Katrs atgadījums ir atšķirīgs un repatriācijas izmaksas atkarīgas no...

Sazināties tīlīt: 2069 2069
Uzsākt