Kas ir apbedīšana un kā organizē bēres dažādu konfesiju vai tautību cilvēki Latvijā?

05. мартa 2020.

Latvijā dzīvo dažādu tautību un konfesiju cilvēki. Līdz ar to pastāv dažādu ticību kapu teritorijas. Katras konfesijas pārstāvjiem, aizvadot nelaiķi, piemīt senas savas tautas tradīcijas un atšķirīgi rituāli, kurus viņi cenšas piekopt un ievērot arī mūsdienās. Lai gan šobrīd blakus dzīvojošu tautu kultūras bieži apvienojas, krustojas, un katrs izvēlas bēru ceremoniju tādu, kā liek viņa dvēsele. Ceremonijas ir kļuvušas daudz līdzīgākas. Nelaiķi ietērpj jaunās, tīrās drānās un apglabā zārkā, izpildot garīgi atbilstošus reliģiozus vai civilus rituālus.

Luterāņi un baptisti no nelaiķa atvadās dziedot baznīcas korāļus un klausoties mācītāja sprediķi. Katoļi notur augstāko dievkalpojuma veidu Aizlūguma mesu par mirušo – „Rekviēmu” ar liturģiju. Pareizticīgajiem un vecticībniekiem notiek apstāvēšana, lasot „Grēku atlaišanas lūgšanu”, kas atbrīvo nelaiķi no visiem viņa grēkiem. Pareizticīgajiem šī grēku atlaišana ir nodrukāta uz atsevišķas papīra lapas, kuru pēc nolasīšanas ieliek nelaiķa rokās. Nelaiķa galvā tiek uzlikts papīra vainags ar Jēzus Kristus, Dievmātes un visu Svēto attēliem.

Apstāvēšana baznīcā nav domāta personām, kas apzināti atņēmušas sev dzīvību. Vecticībnieki obligāti nes atvērtu zārku uz dvieļiem. Pirms nelaiķa iet baznīcas kalpi un visu ceļu kvēpina vīraku.

Nelaiķis no apstāvēšanas vietas visbiežāk tiek pārvests ar mašīnu, jo kaps ne vienmēr atrodas tuvu baznīcai, kapličai vai mājām, no kurienes mirušais tiek izvadīts. Visās konfesijās pirmo zemes saujiņu met priesteri vai laicīgie ceremoniju vadītāji, pēc tam radinieki un pārējie sēru viesi.

Aizrokot kapu, katoļiem un luterāņiem spēlē mūzika, apslāpējot troksni, ko rada uz zārka krītošā zeme. Taču pareizticīgajiem un vecticībniekiem tas notiek dziļā klusumā. Latvijā ziedu likšanas rituāls (vainagi, ziedu pušķi, strausi, ziedu kompozīcijas), kas tika senatnē mantots no romiešu pagāniem, tiek praktizēts visu konfesiju bērēs.

Bieži tiek izmantota arī kremācija, kaut gan visizplatītākā tradīcija ir mirušo apglabāšana zemē. Pret kremāciju nav ne bībelisku, ne doktrināru iebildumu. Taču dažas konfesijas tomēr nepiekrīt nelaiķa miesas sadedzināšanai. Varbūt nebūtu īsti pareizi pēc svētajiem rakstiem glabāt urnu ar mirušā pelniem kolumbārijā vai mājās, jo tā nesaskaras ar zemi. Ieteicamāk būtu urnu apglabāt kapsētā ģimenes zemes gabalā. Cilvēks ir izveidots no zemes pīšļiem un viņam jāaiziet atpakaļ pie Zemes mātes.

Ebreju sēru ceremonijās pastāv divi likumi – cieņa pret mirušo cilvēku un nelaiķa tuvinieku mierināšana sēru laikā. Nelaiķi cenšas apglabāt pēc iespējas ātrāk. Sestdienās un svētku dienās bēres nav pieļaujamas. Pēc bērēm, izejot no kapsētas, visi pavadītāji nomazgā rokas. Ziedi un bēru mielasts ebreju tradīcijās nav paredzēti. Uz bērēm pieņemts atnest vienalga kādu akmentiņu, kas simbolizē dzīvā pārvērtību nedzīvajā, un uzlikt uz kapa.

Musulmaņu apbedīšanas ceremonijās piedalās tikai vīrieši. Pirms aizgājēja apbedīšanas priestera vadībā tiek lasīta dvēseles aizlūguma lūgšana. Pēc tam nelaiķi ar galvu uz rietumiem ievieto speciālā kamerā, kas izrakta kapa sānu sienā. Pēc konfesijas reliģiskā rituāla nelaiķi glabā bez zārka, ietītu līķautā vai čalmā. Taču Latvijā visus aizgājējus ir pieņemts glabāt tikai zārkos.

Čigānu apbedīšanas ceremonijās neraud (raud, kad cilvēks dzimst), jo tiek uzskatīts, ka dvēsele aiziet labākā valstībā, kur tai būs labāk kā uz zemes. Parasti aizgājēju pavada ar dziļu cieņu, guldītu koka zārkā. Tiek īrēta liela telpa bēru mielastam, kura laikā spēlē dzīvais orķestris. Vīrieši sēžas pie viena galda, bet sievietes pie otra. Mielasts ilgst 1 – 3 diennaktīm.

Опубликованно 05. мар 2020.

Неотложные услуги

Специалисты агентства "ATVADAS" оперативно и профессионально реагируют на случившееся , независимо от того где случилось несчастье - дома, в больнице или несчастный случай вне дома.

24 / 7   Позвонить
2069 2069

Услуги

Похоронное агентство "ATVADAS" имеет более чем 25 летний профессиональный опыт в предоставлении широкого спектра похоронных услуг.

Доставка покойного в морг, быстрое оформление документов и решение других формальностей, таких как: оформление пособия на похороны, организация погребения на кладбище или кремации.

Похороны

Традиционные похороны - церемония погребения усопшего на кладбише в могиле.

Кремация

Кремация как вид погребения с церемонией прощания и с последующей кремацией тела и выдачей капсулы с прахом.

Обустройство захоронения

Все виды обустройства и ухода за могилой, изготовление памятников, реконструкция и реставрация мест погребения.

РЕПАТРИАЦИЯ

Доставка тела покойного из-за границы в Латвию или из Латвии за границу, быстрое и профессиональное взаимодействие, решение всех формальностей.

СКИДКА до 15%*

Выберите любую необходимую вам услугу, заполните свои контактные данные и получите полный расчёт услуг - вы можете выбрать кладбище, прощальную церемонию и необходимые для похорон принадлежности.


*Делая заказ онлайн вы экономите своё и наше время, поэтому мы можем предоставить вам максимальную скидку в размере до 15% от суммы заказа.

Похоронное агентство "ATVADAS" предлагает широкий ассортимент принадлежностей и товаров для погребения, которые также можно приобрести удаленно в интернет магазине.

Похоронное агентство "ATVADAS" предлагает широкий ассортимент принадлежностей и товаров для погребения - гробы, кресты, траурные венки и другие товары для прощальной церемонии, музыкальное сопровождение для похорон, всё это можно заказать и приобрести удалённо в интернет магазине.

Каталог товаров
Вверх