Kā rīkoties, ja atgadījusies nelaime - kāds ir nomiris…

30. апреля 2020.

Kad cilvēki saskaras ar tuvinieka zaudējumu - tas pārsvarā ir ļoti smags pārdzīvojums, ko pavada šoks, zema rīcībspēja, loģikas un spriestspējas zudums. Šajā gadījumā jāievēro darbību secība soli pa solim, ko mēs, apbedīšanas uzņēmums “Atvadas” kā profesionāls apbedīšanas birojs ar 25.gadu pieredzi, iesakām darīt -

Neatliekamie pakalpojumi - nogādāt mirušo morgā - tas ir pirmais solis, kas jādara tuviniekiem, kad kāds ir miris - tā ir apbedīšanas biroja transporta un speciālās brigādes izsaukšana, lai nogādātu mirušo morgā.

Apbedīšanas aģentūra “Atvadas” veic mirušā cilvēka nogādāšanu morgā, neatkarīgi, kur cilvēks ir miris – mājās, slimnīcā, uz ielas vai nelaimes (krimināla) gadījuma rezultātā. Izsaucot speciālo brigādi pa diennakts tālruni 2069 2069, mirušais tiks nogādāts morgā, kur sanitāri veiks ķermeņa sagatavošanu apglabāšanai. Tuviniekiem nav jāizvēlas kāds no pakalpojumiem steigā, vienkārši jāveic neatliekamās darbības - jānogāda mirušais morgā, pēc tam var pārdomāt un apsvērt visu bēru norisi un veikt citus organizatoriskos pasākumus bērēm vai atvadām, ja izvēlas kremāciju.

Ko darīt, ja cilvēks nomiris mājās?

Ja cilvēks ir miris mājās, vispirms tuviniekiem jāsaņem medicīniskais slēdziens, kas apstiprina nāves iestāšanos. Šo izziņu var izsniegt ģimenes ārsts vai poliklīnikas dežūrējošais ārsts. Ātrās palīdzības mediķi šādu izziņu par nāves iemeslu neizsniedz. Kad izziņa saņemta, pa diennakts telefonu 2069 2069 jāizsauc speciālā brigāde, kas nelaiķi nogādā uz morgu. Ja tuvinieka nāve iestājusies naktī, un ārsta izziņu saņemt nav iespējams, jāzvana apbedīšanas aģentūrai, un, gaidot tās darbinieku ierašanos, vēlams sagatavot apģērbu, kas dodams līdzi mirušajam. Bēru organizēšanas jautājumus var apspriest un pasūtījumu noformēt apbedīšanas aģentūrā Bruņinieku ielā 64 vai Hipokrāta ielā 2, Rīgā.

Ko darīt, ja cilvēks nomiris slimnīcā?

Ja cilvēks ir miris slimnīcā, tad kāds no slimnīcas personāla vienmēr sazinās ar mirušā tuviniekiem un paziņos, kur atrodas mirušais, un kur var saņemt medicīnas apliecību par nāves cēloni. Arī šajā gadījumā Jūs varat vērsties pie apbedīšanas aģentūras, tādējādi Jums pašiem nevajadzēs doties uz morgu kārtot miršanas dokumentus – to Jūsu vietā izdarīs aģentūras darbinieki.

Ko darīt, ja noticis nelaimes gadījums vai cilvēks gājis bojā vardarbīgos apstākļos?

Ja cilvēks ir gājis bojā nelaimes gadījumā vai kļuvis par vardarbības upuri, atļauju mirušā nogādāšanai uz tiesu medicīnas ekspertīzes morgu var sniegt tikai policijas darbinieks, kurš pats izsauc speciālo brigādi mirušā nogādāšanai valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgā. Medicīnas apliecība par nāves cēloni šādās reizēs tiek izsniegta pēc medicīniskās ekspertīzes veikšanas. Arī šajā gadījumā Jūs varat vērsties pēc palīdzības aģentūrā, un mūsu darbinieki nodrošinās dokumentu saņemšanu no morga, kā arī veiks mirušā pārvešanu uz apbedīšanas aģentūras morgu, lai sagatavotu mirušo atvadu ceremonijai vai bērem.

Опубликованно 30. апр 2020.

Неотложные услуги

Специалисты агентства "ATVADAS" оперативно и профессионально реагируют на случившееся , независимо от того где случилось несчастье - дома, в больнице или несчастный случай вне дома.

24 / 7   Позвонить
2069 2069

Услуги

Похоронное агентство "ATVADAS" имеет более чем 25 летний профессиональный опыт в предоставлении широкого спектра похоронных услуг.

Доставка покойного в морг, быстрое оформление документов и решение других формальностей, таких как: оформление пособия на похороны, организация погребения на кладбище или кремации.

Похороны

Традиционные похороны - церемония погребения усопшего на кладбише в могиле.

Кремация

Кремация как вид погребения с церемонией прощания и с последующей кремацией тела и выдачей капсулы с прахом.

Обустройство захоронения

Все виды обустройства и ухода за могилой, изготовление памятников, реконструкция и реставрация мест погребения.

РЕПАТРИАЦИЯ

Доставка тела покойного из-за границы в Латвию или из Латвии за границу, быстрое и профессиональное взаимодействие, решение всех формальностей.

СКИДКА до 15%*

Выберите любую необходимую вам услугу, заполните свои контактные данные и получите полный расчёт услуг - вы можете выбрать кладбище, прощальную церемонию и необходимые для похорон принадлежности.


*Делая заказ онлайн вы экономите своё и наше время, поэтому мы можем предоставить вам максимальную скидку в размере до 15% от суммы заказа.

Похоронное агентство "ATVADAS" предлагает широкий ассортимент принадлежностей и товаров для погребения, которые также можно приобрести удаленно в интернет магазине.

Похоронное агентство "ATVADAS" предлагает широкий ассортимент принадлежностей и товаров для погребения - гробы, кресты, траурные венки и другие товары для прощальной церемонии, музыкальное сопровождение для похорон, всё это можно заказать и приобрести удалённо в интернет магазине.

Каталог товаров
Вверх