Nāve ārzemēs, transportēšana 2018-01-18T10:36:07+00:00

Aģentūra “ATVADAS” sadarbojas ar apdrošināšanas uzņēmumiem un veic transportēšanu (repatriāciju) no ES un bijušām PSRS valstīm uz Latviju. Šim mērķim ir speciāls transports, iekārtas.
Pieredze un daudzu gadu sadarbība ar apdrošināšanas sabiedrībām, kā arī partnerattiecības ar repatriāciju saistītām organizācijām ļauj rīkoties ātri un lēti. Pārvešanu veic arī bez apdrošinātāju dalības.
Pieprasīta ir mirušā transportēšana uz citu valsti, lai apbedītu tur. Tāda pārvešana iespējama gan ar autotransportu, gan ar lidmašīnu.

Saņemt zvanu
+
Saņemt zvanu