Kas ir apbedīšana un kā organizē bēres dažādu konfesiju vai tautību cilvēki Latvijā?

05. marts 2020.

Latvijā dzīvo dažādu tautību un konfesiju cilvēki. Līdz ar to pastāv dažādu ticību kapu teritorijas. Katras konfesijas pārstāvjiem, aizvadot nelaiķi, piemīt senas savas tautas tradīcijas un atšķirīgi rituāli, kurus viņi cenšas piekopt un ievērot arī mūsdienās. Lai gan šobrīd blakus dzīvojošu tautu kultūras bieži apvienojas, krustojas, un katrs izvēlas bēru ceremoniju tādu, kā liek viņa dvēsele. Ceremonijas ir kļuvušas daudz līdzīgākas. Nelaiķi ietērpj jaunās, tīrās drānās un apglabā zārkā, izpildot garīgi atbilstošus reliģiozus vai civilus rituālus.

Luterāņi un baptisti no nelaiķa atvadās dziedot baznīcas korāļus un klausoties mācītāja sprediķi. Katoļi notur augstāko dievkalpojuma veidu Aizlūguma mesu par mirušo – „Rekviēmu” ar liturģiju. Pareizticīgajiem un vecticībniekiem notiek apstāvēšana, lasot „Grēku atlaišanas lūgšanu”, kas atbrīvo nelaiķi no visiem viņa grēkiem. Pareizticīgajiem šī grēku atlaišana ir nodrukāta uz atsevišķas papīra lapas, kuru pēc nolasīšanas ieliek nelaiķa rokās. Nelaiķa galvā tiek uzlikts papīra vainags ar Jēzus Kristus, Dievmātes un visu Svēto attēliem.

Apstāvēšana baznīcā nav domāta personām, kas apzināti atņēmušas sev dzīvību. Vecticībnieki obligāti nes atvērtu zārku uz dvieļiem. Pirms nelaiķa iet baznīcas kalpi un visu ceļu kvēpina vīraku.

Nelaiķis no apstāvēšanas vietas visbiežāk tiek pārvests ar mašīnu, jo kaps ne vienmēr atrodas tuvu baznīcai, kapličai vai mājām, no kurienes mirušais tiek izvadīts. Visās konfesijās pirmo zemes saujiņu met priesteri vai laicīgie ceremoniju vadītāji, pēc tam radinieki un pārējie sēru viesi.

Aizrokot kapu, katoļiem un luterāņiem spēlē mūzika, apslāpējot troksni, ko rada uz zārka krītošā zeme. Taču pareizticīgajiem un vecticībniekiem tas notiek dziļā klusumā. Latvijā ziedu likšanas rituāls (vainagi, ziedu pušķi, strausi, ziedu kompozīcijas), kas tika senatnē mantots no romiešu pagāniem, tiek praktizēts visu konfesiju bērēs.

Bieži tiek izmantota arī kremācija, kaut gan visizplatītākā tradīcija ir mirušo apglabāšana zemē. Pret kremāciju nav ne bībelisku, ne doktrināru iebildumu. Taču dažas konfesijas tomēr nepiekrīt nelaiķa miesas sadedzināšanai. Varbūt nebūtu īsti pareizi pēc svētajiem rakstiem glabāt urnu ar mirušā pelniem kolumbārijā vai mājās, jo tā nesaskaras ar zemi. Ieteicamāk būtu urnu apglabāt kapsētā ģimenes zemes gabalā. Cilvēks ir izveidots no zemes pīšļiem un viņam jāaiziet atpakaļ pie Zemes mātes.

Ebreju sēru ceremonijās pastāv divi likumi – cieņa pret mirušo cilvēku un nelaiķa tuvinieku mierināšana sēru laikā. Nelaiķi cenšas apglabāt pēc iespējas ātrāk. Sestdienās un svētku dienās bēres nav pieļaujamas. Pēc bērēm, izejot no kapsētas, visi pavadītāji nomazgā rokas. Ziedi un bēru mielasts ebreju tradīcijās nav paredzēti. Uz bērēm pieņemts atnest vienalga kādu akmentiņu, kas simbolizē dzīvā pārvērtību nedzīvajā, un uzlikt uz kapa.

Musulmaņu apbedīšanas ceremonijās piedalās tikai vīrieši. Pirms aizgājēja apbedīšanas priestera vadībā tiek lasīta dvēseles aizlūguma lūgšana. Pēc tam nelaiķi ar galvu uz rietumiem ievieto speciālā kamerā, kas izrakta kapa sānu sienā. Pēc konfesijas reliģiskā rituāla nelaiķi glabā bez zārka, ietītu līķautā vai čalmā. Taču Latvijā visus aizgājējus ir pieņemts glabāt tikai zārkos.

Čigānu apbedīšanas ceremonijās neraud (raud, kad cilvēks dzimst), jo tiek uzskatīts, ka dvēsele aiziet labākā valstībā, kur tai būs labāk kā uz zemes. Parasti aizgājēju pavada ar dziļu cieņu, guldītu koka zārkā. Tiek īrēta liela telpa bēru mielastam, kura laikā spēlē dzīvais orķestris. Vīrieši sēžas pie viena galda, bet sievietes pie otra. Mielasts ilgst 1 – 3 diennaktīm.

Publicēts 05. mar 2020.

Neatliekamie pakalpojumi

Aģentūras "ATVADAS" speciālisti operatīvi un profesionāli reaģēs uz notikušo - neatkarīgi, kur noticis negadījums - mājās, slimnīcā vai nelaimes gadījums ārpus mājas

Sazinieties tūlīt
2069 2069

Šī mājas lapa ir izveidota, lai sniegtu pakalpojumus tiešsaistē un ļautu risināt visus jautājumus attālināti.

Aģentūra “ATVADAS” sniedz apbedīšanas pakalpojumus no 1993. gada un risina visus jautājumus, kas rodas pēc cilvēka nāves: apbedīšana, kremācija, laicīgā ceremonija un reliģiskie rituāli, dokumentu noformēšana, palīdzība pabalsta saņemšanā, transportēšana no Latvijas uz citām valstīm, apbedījumu vietu apkopšana un labiekārtošana. Aģentūra sadarbojas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un apdrošināšanas sabiedrībām.

Klātienē klientu pieņemšana notiek pēc adreses - Tēraudlietuves ielā 3 (prēti Miķeļa kapiem), Rīgā

Apbedīšana

Tradicionāla apbedīšanas - bēru ceremonija ar mirušā guldīšanu zemes klēpī - apglabāšanu kapos

Kremācija

Kremācija kā apbedīšanas veids ar atvadu ceremoniju un ķermeņa kremēšanu krematorijā ar pelnu kapsulas izsniegšanu

Kapu labiekārtošana

Visa veida kapu labiekārtošana un kopšana, kapu pieminekļu izgatavošana, kapavietas rekonstrukcija un restaurācija

Repatriācija

Miruša cilvēka ķermeņa nogādāšana no ārzemēm uz Latviju vai no Latvijas uz ārzemēm, profesionāla un ātra saziņa, formalitāšu nokārtošana.

Atlaides līdz 15%*

Izvēlieties jebkuru jums nepieciešamo pakalpojumu, aizpildiet savus kontaktdatus un uzsāciet pilnu pakalpojuma kalkulāciju - Jūs varēsiet izvēlēties vajadzīgo kapsētu, ceremonijas norisi un nepieciešamos apbedīšanas piederumus.


*Veicot pasūtījumu mūsu mājaslapā, Jūs būtiski ekonomējat savu un mūsu laiku, tādēļ varam Jums piešķirt maksimālas atlaides līdz 15% no pasūtījuma summas.

Apbedīšanas aģentūra "ATVADAS" piedāvā preces bērēm un apbedīšanas piederumus plašā sortimentā, kurus var iegādāties arī internetveikalā attālināti.

Apbedīšanas aģentūra "ATVADAS" piedāvā dažādas preces bērēm un apbedīšanas piederumus plašā sortimentā - zārkus, krustus, bēru vainagus un citas preces atvadu ceremonijai, dažādu muzikālo pavadījumu bērēs, to visu var arī pasūtīt internetveikalā attālināti.

Preču katalogs
Uzsākt