Pakalpojumi

Lapa 1 no 1

ATVADAS piedāvā transporta pakalpojumus bēru viesu nogādāšanai no kapsētas līdz bēru mielasta vietai, iespēju izvēlēties dažadu muzikālo pavadījumu bērēm - vijoli, čellu vai citu dzīvo mūziku, sadarbojas ar visu konfesiju garīdzniekiem, kas var veikt izvadīšanas rituālus pēdējā gaitā, ar laicīgajiem izvadītājiem bērēs, piedāvā arī foto un video translācijas pakalpojumus.

Transports pavadītājiem
Transports pavadītājiem

Izvēlēties autobuss un maršrutu

Bēru mūzika vijoles spēle
Bēru mūzika vijoles spēle

Vijoles spēle bērēs

Bēru mūzika trompetes spēle
Bēru mūzika trompetes spēle

Trompetes spēle bērēs

Bēru mūzika ērģeles spēle
Bēru mūzika ērģeles spēle

Bēru mūzika ērģeles spēle

Saksofona pavadījums bērēs
Saksofona pavadījums bērēs

Bēru mūzika saksofona spēle

Uzsākt