Kremācija

Kremācija ir viens no apbedīšanas veidiem, kad mirstīgās atliekas pēc atvadu ceremonijas tiek nogādātas krematorijā un sadedzinātas speciālā krematorija krāsnī.

Kremācija ir vesels pakalpojumu komplekss, kas ietver sevī miruša cilvēka nāves konstatāciju, nogādāšanu morgā, sagatavošanu atvadu ceremonijai un nogādāšanu kremācijai.

Pēc kremācijas veikšanas piederīgajiem tiek izsniegta kapsula ar kremētās personas pelniem, kapsulu var ievietot urnā uzglabāšanai kolumbārijā vai apglabāt kapos.

Pasūtīt kremācijas pakalpojumus
*15% atlaide pasūtījumam tiešsaistē

Apbedīšanas aģentūra "ATVADAS" profesionāli sgatavos un novadīs atvadu ceremoniju, kā arī nogādās mirstīgās atliekas kremēšanai. Aģentūra ATVADAS sadarbojas ar Latvijas krematorijām un labi pārzin, kā rīkoties šādos gadījumos, saņems un nogādās pelnu kapsulu piederīgajiem ar attiecīgiem pavaddokumentiem.

Jūs droši varat uzticēt mums savas rūpes saistībā ar atvadu ceremonijas un kremācijas organizēšanu.

* visiem noformētajiem pasūtījumiem tiešsaistē ir piemērojama 15% atlaide

Apbedīšanas aģentūra "ATVADAS" piedāvā jau izstrādātus standarta pakalpojumu komplektus kremācijai, kas ietver nepieciešamos apbedīšanas priekšmetus un pakalpojumus, lai atvadas noritētu pienācīgi. Kremācijas komplektos ir iekļauti nepieciešamie piederumi un pakalpojumi, taču, ir iespējams komplektus modificēt arī pēc savām individuālajām vēlmēm.

Pabalsts bērēm vai kremācijai

Aģentūra “ATVADAS” noformē visus nepieciešamos dokumentus, un, pie bēru pakalpojumu apmaksas ņem vērā bēru pabalsta lielumu un noteiktajā kārtībā saņem to no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras. Ja nelaiķis nav bijis apdrošināts, bet bijis deklarēts Rīgā, Aģentūra “ATVADAS” palīdz saņemt sociālo pabalstu 430.00 EURO apmērā no Rīgas Sociālā dienesta. Pabalsts laulātajam pensionāram bēru gadījumā pienākas laulātā pensijas divkāršā apmērā. Pabalsts no Krievijas vēstniecības karaklausībā un karaklausības pensijā esošajiem iedzīvotājiem pienākas saskanā ar Krievijas vēstniecības pabalstu tarifiem bēru gadījumā.

Uzsākt