Apbedīšanas pakalpojumi

Apbedīšana kapos Latvijā ir tradicionāli ierastākais bēru rīkošanas veids. Tas ir vesels pakalpojumu komplekss, kas ietver sevī miruša cilvēka nāves konstatāciju, nogādāšanu morgā, sagatavošanu atvadu ceremonijai un apglabāšanu kapos.

Pasūtīt bēres
*15% atlaide pasūtījumam tiešsaistē

Apbedīšanas aģentūra "ATVADAS" profesionāli sagatavos un novadīs apbedīšanas ceremoniju. Aģentūra pārzin visu konfesiju un Latvijā dzīvojošo tautību tradīcijas, sagatavos visu nepieciešamo, lai apbedīšanu veiktu godam un saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm.

Jūs droši varat uzticēt mums savas rūpes saistībā ar bēru organizēšanu.

* visiem noformētajiem pasūtījumiem tiešsaistē ir piemērojama 15% atlaide

Apbedīšanas aģentūra ATVADAS piedāvā jau izstrādātus standarta pakalpojumu komplektus bērēm, kas ietver nepieciešamos apbedīšanas priekšmetus un pakalpojumus, lai bēres noritētu pienācīgi. Apbedīšanas komplektā ir iekļauti nepieciešamie apbedīšanas pakalpojumi un piederumi, taču, ir iespējams komplektus modificēt arī pēc savām individuālajām vēlmēm.

Pabalsts bērēm vai kremācijai

Aģentūra “ATVADAS” noformē visus nepieciešamos dokumentus, un, pie bēru pakalpojumu apmaksas ņem vērā bēru pabalsta lielumu un noteiktajā kārtībā saņem to no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras. Ja nelaiķis nav bijis apdrošināts, bet bijis deklarēts Rīgā, Aģentūra “ATVADAS” palīdz saņemt sociālo pabalstu 430.00 EURO apmērā no Rīgas Sociālā dienesta. Pabalsts laulātajam pensionāram bēru gadījumā pienākas laulātā pensijas divkāršā apmērā. Pabalsts no Krievijas vēstniecības karaklausībā un karaklausības pensijā esošajiem iedzīvotājiem pienākas saskanā ar Krievijas vēstniecības pabalstu tarifiem bēru gadījumā.

Uzsākt