Kapu apkalpošana 2018-01-16T13:22:52+00:00

Kapu apkopšana
Parasti pēc bērēm daļa tuvāko sērotāju uz kapsētu dodas bieži. Pamazām šādu apciemojumu biežums samazinās pats no sevis. Atsevišķās nozīmīgākās dienās, kapu svētkos vai svecīšu vakaros jūs tur atgriežaties. Bet dažkārt pietrūkst laika, spēka vai esat pārcēlušies tālu no dzimtajām vietām, kur apbedīti tuvinieki vai mīļi draugi. Tad jūs mokāties sirdsapziņas pārmetumos, ka nespējat aiziet un sakopt viņu atdusas vietas. Tās aizaug ar zāli, apmales un pieminekļi apsūbē, sētiņas pārklājas ar rūsu. Ja jūs kāda iemesla dēļ nevarat dzimto kapsētu apmeklēt, bet nevēlaties, lai jums tik svētās tuvinieku atdusas vietas paliek novārtā, jūs varat šīs rūpes uzticēt mums. Mēs gādāsim par jūsu tuvinieku kapu vietas labiekārtošanu vai uzturēšanu ne tikai Rīgas kapos, bet arī jebkur citur Latvijā. Mūsu darbinieki aprūpēs jūsu tuvinieku atdusas vietas un regulāri informēs, sūtot foto-atskaites par paveikto un to, kā tur izskatās.

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

 • regulāras kapu uzkopšanas un uzturēšanas darbu komplekts. Pasūtot pastāvīgu kapu vietas apkopšanu, jūs saņemat pakalpojumu komplektu, kas veidots pēc jūsu vēlmēm un vajadzībām. Jums tiek garantēta regulāra kapa vietas sakopšana, ziedu nolikšana piemiņas dienās, kapa vietas stāvokļa kontrole un regulāras fotoatskaites. Sakopšanas darbu un ziedu nolikšanas dienu kalendārs tiek saskaņots, veicot pasūtījumu;

 • vienreizēja kapavietas sakopšana. Pakalpojumā ietilpst: pieminekļa, soliņa un kapa apmales mazgāšana, atkritumu savākšana, zāles ravēšana, ziedu vai citu augu apliešana jūsu norādītajā kapa vietā;

 • kompleksa kapavietas labiekārtošana. Piedāvājam plašu kapavietas labiekārtošanas darbu komplektu, izmantojot modernas tehnoloģijas un augstvērtīgus materiālus. Mēs nodrošinām individuālu pieeju katram klientam. Veicot labiekārtošanu, uzklausām un īstenojam visdažādākās pasūtītāja vēlmes;

 • dažādu veidu remontdarbi kapa vietas teritorijā. Var pasūtīt atsevišķu pakalpojumu – rūsas tīrīšanu, soliņa vai sētas krāsošanu, pieminekļa tīrīšanu, uzrakstu vai fotogrāfiju atjaunošanu, plaisu aizpildīšanu, atlūzušu kapakmens pamatnes daļu atjaunošanu, pieminekļu apmalīšu un soliņu uzstādīšanu , kā arī citus jums nepieciešamus pakalpojumus;

 • mitrā pieminekļu apkopšana. Piemineklis ir mūsu atmiņa, attieksme un goda izrādīšana aizgājušajam. Ir svarīgi, lai piemineklis vienmēr būtu skaists un tīrs. Putni, meža zvēri, lietus un sniegs, koku lapas, sausā zāle un citi faktori apdraud pieminekļa tīrību. Mēs piedāvājam to uzturēt skaistu, nodrošinot pieminekļa mazgāšanu;

 • kapavietas apzaļumošana. Augu un puķu stādīšana uz kapu kopiņām vai līdzās – tā ir mūsu nevīstošās mīlestības izpausme, rūpes un gādība par mīļo aizgājušo atdusas un piemiņas vietām. Var izveidot pārdomātu kompozīciju, kur katrs zieds vai augs harmoniski papildina viens otru un iekļaujas apkārtējā vidē. Mēs piedāvājam apzaļumot kapa vietu, sastādot viengadīgas vai daudzgadīgas puķes, dekoratīvus košumkrūmus un augus;

 • ziedu vai augu kompozīciju nolikšana kapa vietā jūsu norādītajā datumā;

 • kapa vietas sagatavošana un noformēšana ziemas periodam, izmantojot egļu zarus;

 • piemiņas aizlūguma pasūtīšana Rīgas dievnamos, ievērojot piederību konkrētajai reliģiskajai konfesijai;

 • transporta pakalpojumi kapavietas apmeklēšanai. Vajadzības gadījumā vecākiem klientiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošinām transportu no dzīves vietas līdz kapsētai vai pa kapsētas teritoriju līdz kapa vietai un nogādāšanu atpakaļ līdz dzīves vietai;

 • kapa vietas atrašana un tās stāvokļa novērtēšana;

 • piedāvājam arī jebkādus citus jums nepieciešamus pakalpojumus, par kuriem varam vienoties individuāli.

Saņemt zvanu
+
Saņemt zvanu