Apbedīšanas pabalsts 2018-01-16T13:40:17+00:00

Pensionāra vai bezdarbnieka apbedīšanai valsts piešķir apbedīšanas pabalstu divu mēneša pensiju vai bezdarbnieka pabalsta apmērā. Apdrošinātas strādājošas personas bērēm tiek izsniegts pabalsts divu vidējo algu apmērā.

Bēru pabalstu ir tiesīga saņemt arī persona (fiziska vai juridiska), kura nodarbojas ar bēru organizāciju.

Aģentūra “ATVADAS” noformē visus nepieciešamos dokumentus, pie bēru pakalpojumu apmaksas ņem vērā bēru pabalsta lielumu un noteiktajā kārtībā saņem to no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.
Ja nelaiķis nav bijis apdrošināts, bet bijis deklarēts Rīgā, aģentūra “ATVADAS” palīdzēs saņemt sociālo pabalstu 426,86 EUR apmērā no Rīgas Sociālā dienesta.

Mirušā pensionāra dzīvesbiedram ir tiesības saņem vienreizēju pabalstu divu mirušā pensiju apmērā. Lai saņemtu pabalstu, mirušā dzīvesbiedram tāpat jābūt vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējam. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no miršanas dienas.
Uzņēmumam vai organizācijai ir tiesības izmaksāt apbedīšanas pabalstu darbinieka vai viņa tuva radinieka nāves gadījumā 213,43 EUR apmērā.
МО KF pensionāru apbedīšanas pabalstus izsniedz KF vēstniecības Latvijā Sociālās apdrošināšanas konsulārajā nodaļā.

Saņemt zvanu
+
Saņemt zvanu